AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN KESKISUURISSA HAKELÄMPÖKOHTEISSA_hankesuunnitelma