Keskijännitekaapeleiden kunnon arviointi häviökerroin- ja osittaispurkausmittausten perusteella_Tutkimussuunnitelma 2016-05-31