Vaaratilanteet

Valaisimista johtuvat palot ovat yksi yleisimmistä kodin sähköpalojen syttymissyistä. Suurin osa onnettomuuksista syntyy käyttäjän virheistä. Vahinkoja voi ennaltaehkäistä valitsemalla kotiin hyvälaatuisia valaisimia, noudattamalla ohjeita sekä huoltamalla ja puhdistamalla kodin valaisimet säännöllisesti.

Laitevalinnat

Turvallisuus lähtee laitevalinnoista. Valaisinta ja valonlähdettä valitessa tulee ottaa huomioon valaisimen käyttöpaikka ja -tapa. Huomioi ostotilanteessa, että valaisimesta löytyy arvokilpi, joka kertoo laitteen tekniset tiedot ja tiedot laitteen valmistajasta. Mikäli mahdollista, valitse testattu laite, jossa on testilaboratorion merkki. Valaisimien turvallisuudesta kertovat standardinmukaisuusmerkit FI, S, N, D tai yleiseurooppalainen hyväksymislaitosten merkki ENEC. CE-merkki on valmistajan takaus siitä, että tuote täyttää pienjännitedirektiivin yleiset turvallisuusvaatimukset. Valaisimen turvallisuutta merkki ei takaa. Tutustu asennus- ja käyttöohjeisiin, ja noudata niitä tinkimättä. Tärkeimpiä huomioitavia seikkoja ovat suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin sekä valaisimen valonlähdesuositus.

Valaisimen rikkoutuminen

Rikkinäisiä tai viallisia valaisimia ei saa käyttää. Valaisimien kuluvia osia ovat liitäntäjohdot ja lampun sisällä olevat johtimet, liitäntälaitteet sekä erilliset pistotulpan yhteydessä olevat halogeenien ja LED-valaisimien liitäntälaitteet, sekä lampunpitimet ja valaisimen muoviosat. Toimintahäiriöinen tai ylikuumentunut liitäntälaite korjataan tai korvataan uudella. Tarkista valaisimen puhdistuksen tai lampun vaihdon yhteydessä valaisimen muoviosat, eristeet ja johdot, jotka hapertuvat käytössä ajan kanssa ja lopulta murtuvat. Kuluminen aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita ja sähköiskun vaaran. Loistevalaisimien vilkkuvat loistelamput ja sytyttimet kannattaa vaihtaa heti.

Käyttövirhe

Yleisin virhe on jättää ympäristöolosuhteet huomioimatta, ja sijoittaa kosteaan tilaan kuivan tilan valaisin, tai asentaa saunaan valaisin, joka ei kestä kuumuutta. Tyypillinen käyttövirhe on myös kuumana palavien hehku- ja halogeenivalaisimien sijoittaminen liian lähelle syttyviä materiaaleja. Seurauksena on palo- tai sähköturvallisuusriski. Pistotulppien, liitosjohtojen ja pistokkeiden kuntoa tulee tarkkailla, sillä pistorasiaan kytketty viallinen pistotulppa tai viallinen pistorasia aiheuttavat vaaratilanteita ja pahimmillaan sähköpaloja.

Likaantuminen

Valaisimet tulisi puhdistaa säännöllisesti pyyhkimällä. Pöly ja lika vähentävät valaistustehoa, ja likainen valaisin muodostaa sähköiskun ja pölypalon vaaran.

Valonlähteet

Jokaiseen valaisimeen tulisi valita siihen suositeltu, teholtaan oikean kokoinen valonlähde. Väärän mallinen, väärän kokoinen tai liian tehokas lamppu voi aiheuttaa valaisimen ylikuumenemisen ja sitä kautta tulipalon ja sähköiskuvaaran. Pienikokoiselle lampulle tarkoitettuun valaisimeen laitettu liian suuri lamppu voi aiheuttaa ylikuumenemista sekä mahdollisesti häikäisee näkyessään valaisimen ulkopuolelle. Esimerkiksi tummunut varjostin ja haurastuneet muoviosat ovat merkkejä valaisimen ylikuumenemisesta.

Älä jätä vikaantunutta energiansäästölamppua tai LED-lamppua valaisimeen, vaan vaihda lamppu ehjään. Ko. lamput mielletään liitäntälaitteensa vuoksi sähkölaitteiksi, ja valonlähteen vikaannuttua virta saattaa kulkea niissä edelleen. Sähköverkkoon kytketys valaisimen lampunpidintä ei kannattaa jättää ilman lamppua, sillä lampunpitimen sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tee se itse-hommat

Valaisimen rakentaminen ilman riittävää asiantuntemusta voi aiheuttaa vaaratilanteita. Mahdollinen sähköiskun vaara syntyy vääristä kytkennöistä, huonosta eristyksestä ja vääränlaisesta metalliosien maadoituksesta. Myös paloherkät materiaalit ovat  riski. Sähkölaitteiden rakentelussa on oltava ehdottoman tarkka ja huolellinen. Valaisimen tulee olla sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta asianmukainen. Sähkötyöt pitää tehdä oikein ja valita valaisinmateriaalit ja niin, että valaisin on turvallinen. Tarpeen mukaan  itse tehty valaisin tulee tarkastuttaa alan ammattilaisella.

Lasten opastaminen ja lastenhuoneet

Varoita lapsia valaisimien mahdollisista vaaratilanteista, ja käy lasten kanssa läpi kodin sähkölaitteisiin ja valaistukseen liittyvät asiat. Lastenhuoneissa turvallisuuden kannalta parhaita ovat häikäisemättömät valaisimet ja valonlähteet, jotka on sijoitettu niin, ettei pienet lapset pääse niihin käsiksi. Umpikuvulliset valaisimet ja LED-valonlähteet ovat turvallisia valintoja lastenhuoneisiin.  valaisimia. Mikäli valaistukseen käytetään LED-nauhoja, kannattaa valon pistemäisyys peittää.

Vanhat valaisimet

Vanhat valaisimet kannattaa käyttää ennen käyttöönottoa valaisinkorjaajalla, joka tarkistaa sähköjohtojen ja liitäntöjen kunnon ja turvallisuuden. Tarvittaessa kuluvat osat eli liitäntäjohdot, lampunpidin, välikytkin ja pistoke vaihdetaan uusiin.

Vanhat rakennukset

Vanhojen rakennusten rapistuneet sähköasennukset ovat palo- ja sähköturvallisuusriski etenkin sähköliitoksia käsitellessä. Valaisimen vaihdon yhteydessä johtojen eristeet saattavat murentua ja aiheuttaa sähköiskuvaaran. Pahimmat vaaratilanteet syntyvät ylikuumenemisesta, löysistä liitoksista valaisinten johdoissa tai puutteellisista eristyksistä rakenteissa. Myös väärät kytkennät ja huono tai puutteellinen suojaus ympäristöolosuhteita vastaan voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Valonlähteen rikkoutuminen ja haitta-aineet

Pienloistelamput eli energiansäästölamput sisältävät elohopeaa. Elohopeaa ei vapaudu ehjistä tai käytössä olevista lampuista, mutta lampun särkyessä elohopeaa vapautuu noin viisi milligrammaa. Osa lampuista ei sisällä lainkaan nestemäistä elohopeaa, vaan elohopea on amalgaamimuodossa.

Lamput tulisi viedä kierrätykseen aina ehjinä. Mikäli kylmä loistelamppu kuitenkin rikkoutuu, kerää lasinsirut ja muut osat esimerkiksi jäykällä paperilla tai pahvilla, ja laita jätteet kannelliseen purkkiin. Tämän jälkeen pyyhi tilan pinnat märällä rätillä. Laita myös rätti suljettuun purkkiin ja toimita purkki ongelmajätteen keräyspisteeseen. Älä käytä siivouksessa pölynimuria. Pölynimuri voi levittää elohopeapölyä, joka voi myös höyrystyä, jolloin elohopea siirtyy hengitysilmaan. Pese kädet hyvin siivouksen päätteeksi.

Kuuman lampun rikkoutuessa myrkyllistä elohopeahöyryä vapautuu pieniä määriä huoneilmaan. Avaa tilan ikkuna, poistu huoneesta ja sulje huoneen ovi. Tuuleta huonetta hyvin noin puolen tunnin ajan vältellen huoneessa oleskelua. Kerää lampun osat niiden jäähdyttyä samalla tavoin kuin  kylmän lampun rikkouduttua.

Elohopeaa sisältämättömiä lampputyyppejä ovat halogeenitekniikkaa käyttävät hehkulamput ja LED-lamput. Lisäksi kaupoissa on pienloistelamppuja, joissa on särkymätön ulkokuori.