Valosarjoja verkkokaupasta?

Verkkokaupasta, varsinkin EU:n ulkopuolelta, hankittujen sähkölaitteiden turvallisuutta on hankala todentaa ihan aukottomasti. On tietenkin melko epätodennäköistä että hyvin tunnetulta verkkokaupalta löytyisi valikoimistaan suoranaisesti vaarallisia tuotteita, mutta toisaalta ei ole olemassa myöskään mitään valvovaa elintä, jolla olisi toimivaltaa kansainvälisellä tasolla. Pahimmassa tapauksessa hämärästä verkkokaupasta voi löytyä muualla markkinoilta vaarallisena poistettuja sähkölaitteita.

Kannattaa myös tietää se, että jos tuot maahan tuotteita EU:n ulkopuolelta, toimit maahantuojana, ja jos myyt tuotteita eteenpäin, sinulla on säädösten mukaiset maahantuojan velvollisuudet.

Varmistu siis ensi alkuun verkkokaupan luotettavuudesta. Lisää vinkkejä verkkokaupoissa toimimiseen löydät esimerkiksi Tukesin sivuilta.

Tukesin markkinavalvontarekisteriin päätyy valvontatarkastuksissa tai muulla tavoin ilmi tulleita laitteita, joissa on turvallisuuspuutteita. Tukes voi turvallisuutta valvovana viranomaisena määrätä tällaisen tuotteen myyntikieltoon. Joulun aikaan näissä satunnaistarkastuksissa löytyy aina joitain koriste- tai kynttilävalosarjojakin, jotka todetaan käytössä vaarallisiksi. Jos itse epäilet jotain laitetta turvallisuusriskiksi, voit tehdä siitä ilmoituksen Tukesille.

Laitteen arvokilvestä voi löytyä monenlaisia merkintöjä. Arvokilpi kertoo laitteen tekniset tiedot sekä tiedot laitteen valmistajasta. Mikäli mahdollista, valitse testattu laite, jossa on testilaboratorion merkki. Valaisimien turvallisuudesta kertovat standardinmukaisuusmerkit FI, S, N, D tai yleiseurooppalainen hyväksymislaitosten merkki ENEC. CE-merkki on valmistajan tai maahantuojan vakuutus siitä, että tuote täyttää pienjännitedirektiivin yleiset turvallisuusvaatimukset, mutta se ei takaa tuotteen turvallisuutta.