Rakennusten energiatehokkuus

Rakennusten energiankulutukseen on koko 2000-luvun kiinnitetty erityistä huomiota, ja rakennusten energiatehokkuutta on säännelty koko ajan tiukentuvin rakentamismääräyksin. Syynä säätelyyn on tarve  pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennusten lämmitykseen tarvittava energiakulutus vastaa noin 30 prosenttia kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.