13.3. 2020
FinSolar aurinkosähköä taloyhtiöihin
 -hankkeen (2017 – 2019) tavoitteena oli synnyttää kansallisesti monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon. Esteenä on ollut lainsäädäntö. Sen mukaan taloyhtiön kiinteistöverkossa asukkaille jakeluverkkoyhtiöiden mittareiden kautta kulkevaa aurinkosähköä on kohdeltu sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi sähkömarkkinoille myytäväksi, vaikka aurinkosähkö kulkeutuu asukkaiden kulutukseen taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä käymättä jakeluverkkoyhtiön sähköverkossa. Regulaatiohaasteiden vuoksi taloyhtiöiden asukkaat eivät ole voineet hyödyntää aurinkosähkön pientuotantoa teknisesti järkevällä tai taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Ongelmaan pyrittiin etsimään ratkaisua FinSolar-hankkeessa vuosina 2017-2019. Tämä raportti kokoaa yhteen hankkeen aineiston taloyhtiön asukkaiden aurinkosähkön tuotantomalleista, haasteista, selvityksistä, kokeiluista, ratkaisuehdotuksista ja toimenpidesuosituksista. Hankkeessa kokeiltiin aurinkosähkön hyvityslaskentamallia onnistuneesti taloyhtiöissä Helsingissä ja Oulussa Energiaviraston ja TEM:n poikkeusluvalla. Verkkoyhtiöt toteuttivat hyvityslaskennan taloyhtiön asukkaille IT-ohjelmistolla mittaustietojen ja omistusosuuksien perusteella tasejaksoittain. Kokeilu osoitti, että digitaalisilla palveluilla voidaan edistää puhtaiden energiaratkaisujen taloudellista ja helppoa käyttöönottoa kansalaisten ja muiden energiayhteisöjen keskuudessa.

Hankkeen tavoitteen saavuttaminen oli vuoden 2019 lopussa näköpiirissä: EU:n energiayhteisöjä koskevan lainsäädännön myötä hyvityslaskentamalli muuttuu Suomessa lailliseksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Puhtaat energiateknologiat, käyttäjälähtöisyys ja digitalisaatio luovat pohjan uusille palveluille, joilla voidaan mahdollistaa päästöjen vähentäminen, investoinnit puhtaaseen energiaan sekä energian käyttäjien kulutusjousto. Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana tässä markkinakehityksessä.

Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston ja STEK:n Aurinkosähköä taloyhtiöihin -projektin tavoitteena oli edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla. Projektin johtajana ja tutkijana toimi Karoliina Auvinen Aalto-yliopistosta, LUT-yliopiston tutkimuspanoksesta vastasi professori Samuli Honkapuro.

FinSolar-hankkeen rahoittajina toimivat Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, Fingrid, Helen Sähköverkko Oy, LOAS, GreenEnergy Finland Oy sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

Hankkeen loppuraportti