Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry muistuttaa, että sähköasennustavat ja muun muassa johtimia koskevat värisäännöt ovat vuosien varrella muuttuneet. Muutokset aiheuttavat toistuvasti vaaratilanteita esimerkiksi liesien ja kiukaiden vaihdon yhteydessä.

STULiin on kantautunut eri puolilta maatamme jäsenyrityksistä huoli virheellisesti asennetuista kodin laitteista. Asialla ovat usein olleet laitteita toimittavien kuljetusyritysten edustajat, joilla ei aina ole sähköasennuksissa vaadittavaa osaamista ja pätevyyttä, kertoo STULin tekninen asiantuntija Henrik Rousku.
Esimerkiksi sähkölieden kytkeminen sähköverkkoon on sähkötyötä, jonka tekijällä on sähköturvallisuuslain mukaisesti oltava kyseiseen työhön riittävä ammattitaito. Työhön liittyy useita riskejä erityisesti asennettaessa uusi liesi vanhan tilalle.

Johdinten värit ovat muuttuneet
Vanhojen sähköasennusten johdinvärit eivät useinkaan vastaa nykypäivänä käytössä olevia liitoskaapelien värejä. Samoin mahdollisuus kytkeä liesi joko 1- tai 3-vaiheisesti riippuen huoneiston sähköverkosta voi aiheuttaa vaaratilanteita, jos kytkentätyön suorittaja ei ole asiaan perehtynyt ammattilainen.

– Vanhoissa asennuksissa yleinen ns. nollauksen käyttäminen vikasuojauksena voi aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle, jos asennustyön tekijä ei tunne asiaa. On tullut vastaan tilanteita, joissa uuden lieden suojajohdin on jopa kytketty jännitteiseen johtimeen, jolloin laitteen runko on jännitteinen ja esim. yhtäaikainen laitteen rungon ja vieressä olevan metallisen tiskipöydän koskettaminen voi aiheuttaa tappavan sähköiskun, tietää Rousku.
Valmistajan ohjeissa edellytetään yleensä, että asennustyön suorittaa valtuutettu sähköasennusliike. Huomionarvoista on, että valmistajan antama takuu ei korvaa virheellisestä asennuksesta johtuvia laitteiden rikkoontumisia.

Ajokortti ei ole sähköasennuslupa
Laitekytkentävirheet eivät koske vain liesiä. Virheelliset kytkennät aiheuttavat ongelmia myös mm. pesukone- ja astianpesukoneasennuksissa. STULin jäsenyritysten asentajakunta on asiakaskohteissaan tehnyt useita ”löytöjä” virheellisistä asennuksista, jotka asiakkaiden kertomusten mukaan on useimmiten tehty laitteet toimittaneiden kuljetusliikkeiden henkilöstön toimesta.

– Kodinkoneita toimittavien kuljetusliikkeiden edustajat ovat harvoin ammatillisesti päteviä sähköasentajia, vaikka voivat sellaista vaikutelmaa antaakin. Valmistajat, maahantuojat ja myyjäliikkeet käyttävät heitä laitteiden asennukseen kustannussyistä, valitettavasti, pahoittelee Pohjois-Suomen Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Lounatvuori.

– Kokemuksesta voimme kertoa mm. useamman vesivahingon johtuneen ei-ammattilaisen tekemistä liitännöistä. Näiden seurauksena on jouduttu pitkäkestoisiin ja kalliisiin remontteihin. Virheet sähköasennuksissa ovat kuitenkin jopa hengenvaarallisia ja seuraukset sellaisia, joita ei rahalla voi korvata, sanoo Lounatvuori.

Laitteen haltija vastaa sähköturvallisuudesta
Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijalla on vastuu laitteiston turvallisuudesta. Haltija huolehtii vastuustaan teettämällä sähköalan ammattitaitoa vaativat työt riittävät oikeudet omaavalla asennusliikkeellä.
– Lieden asennus on sähkötyötä. Ostaja voi kysyä, onko asennustyön suorittajalla työhön oikeuttava sähköpätevyystodistus tai yrityksellä, jonka palveluksessa asennustyön tekijä on, riittävän pätevyyden omaava sähkötöiden johtaja, joka vastaa siitä, että asennus on tehty turvallisesti, ohjeistaa Henrik Rousku.

Pätevyydet ja urakointioikeudet omaavien sähköasennusyritysten yhteystietoja voi hakea valtakunnallisesta www.löydäsähkömies.fi -palvelusta. Palvelussa mukana olevat sähköurakoitsijat ovat kaikki Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäseniä.