Sähköntuotanto

Sähkön tuotanto Suomessa perustuu monipuolisesti erilaisiin sähkön tuotantomuotoihin ja energialähteisiin, joista tärkeimmät ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet ja turve. Tuoreimman sähköntuotannon jakauman löydät Energiateollisuus ry:n verkkosivuilta.

Uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman osuus on vielä marginaalista ja epävarmaa, kun sähköä on saatavilla vain silloin kun olosuhteet ovat siihen suotuisat. Sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainon ylläpitäminen vaatii tuekseen säätövoimaa, jota käytetään tuotantoreservinä varmistamassa tasapainon säilymistä. Suomessa säätövoimana on käytetty etenkin vesivoimaa, kaasuturbiinilaitoksia ja tuontisähköä.

Säätövoiman käyttöön on varauduttu muun muassa energiantuotantoa ennustamalla. Fingridin verkkosivuilla voi seurata sekä sähkön kulutuksen että tuotannon ennusteita, sekä aurinko- ja tuulivoiman ennustettua tuotantoa.

Älykäs sähköverkko voi mullistaa myös sähkön tuotannon mahdollisuudet.  Älykäs sähköverkko, jonka avulla sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainoa voidaan säädellä, mahdollistaa tulevaisuudessa myös aurinko- ja tuulivoiman laajan ja taloudellisesti kannattavan käytön.

Pidemmällä aikavälillä, älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksien kehittyessä edelleen, voi verkossa olla jo sisäänrakennettuna ominaisuus, jonka avulla verkon kuormitusta tarpeen mukaan joko vähennetään tai lisätään.