Sähkönkulutus

Suomessa on maailman ensimmäisenä maana maailmassa etäluettava sähkömittari lähes joka kodissa. Etäluettavan sähkömittarin avulla sähkön kulutus pystytään yksilöimään tuntien tarkkuudella. Tieto omasta energiankulutuksesta kannustaa tutkitusti parhaiten korjaamaan omia energiankulutustottumuksia yksilötasolla. Myös sähköyhtiö pystyy laskuttamaan sähköstä täsmällisemmin toteutuneen kulutuksen mukaan.

Sähkön kulutusta ei ole valtakunnallisesti pystytty ohjailemaan juurikaan muilla keinoin kuin hinnoittelemalla sitä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Älykäs sähköverkko tuo ratkaisuja myös sähkön kysynnän säätelyyn. Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaankin juuri sähkökuorman ohjausta siirtoverkossa siten, että kulutusta ohjataan pois kulutushuippujen ajankohdista. Sähkön käyttäjälle se voi tarkoittaa edullisempaa sähköä, jos sähkösopimus on tuntihintaan perustuva. Esimerkiksi varaavaa vesilämmitystä hyödyntämällä voidaan sähköä käyttää silloin, kun se on edullisinta.

Sähköyhtiölle ja siirtoverkolle kysynnän ohjailu tarkoittaa muun muassa sitä, että varavoimalaitoksia tarvitaan harvemmin ja sähköverkkoa pystytään käyttämään tehokkaammin. Sähkön kysynnän tasaaminen tarkoittaa myös pienempiä hiilidioksidipäästöjä, kun kysyntähuippujen tasaamiseen ei enää tarvita käyttää enemmän päästöjä tuottavia varavoimalaitoksia.

Energiamurros vaikuttaa kotitalouksien tapaan käyttää sähköä ja sähkön hintavaihteluiden myötä etenkin suurikulutuksiset kotitaloudet kaipaavat asiantuntijapalveluja kulutuksen siirtämiseen edullisemman sähkön ajankohtaan. Taloautomaatioratkaisut ja digitaaliset palvelut tulevat vahvasti myös kotitaloussektorille, ja niiden yleistyminen edellyttää uudenlaista osaamista ja asiakasymmärrystä.