Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetMitä tarkoitetaan tavallisella sähkönkäyttäjällä? Mikä ihmeen ”maallikko”?
Ylläpitäjä kysyi 3 vuotta sitten
Mitä tarkoitetaan tavalliselle sähkönkäyttäjällä? Mitä sähkötöitä tavallinen sähkönkäyttäjä eli maallikko saa tehdä?

Saako esim. vahtimestari vaihtaa lamppuja oppilaitoksessa tai tehdä muita tavanomaisia sallittuja sähkötöitä?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten

Sähkötöiden tekemistä koskee sähköturvallisuuslaki. Lain 53 §:ssä on yleinen kaikkia töitä koskeva vaatimus.

Sähkötöitä tai käyttötöitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.
Tämä lain vaatima perehtyneisyys voidaan saavuttaa esim. sillä, että kokeneempi henkilö opastaa työn tekemisessä tai noudatetaan yleisiä ohjeita, joita löytyy mm. STEKin sivuilta .

Sähköturvallisuuslaissa tunnetaan 73 § mukainen ammattihenkilö, 64 § mukainen henkilö, joka on erityisesti opastettu tekemään tietty käyttötyö, sekä tavallinen sähkönkäyttäjä eli maallikko, joka ei täytä ammattihenkilön tai opastetun henkilön vaatimuksia. Maallikolle sallitut sähkötyöt on lueteltu lain 56 §:ssä:

Edellä 55 §:ssä säädetyistä vaatimuksista voidaan lisäksi poiketa seuraavissa maallikkotöissä:
1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja kiinnitys, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä näihin rinnastettavat työt;
2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt;
3) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista sähkötöistä ja töiden kohteista.

Laissa puhutaan myös käyttötöistä ja sellaisia ovat esim. normaalit kytkimien ohjaukset sekä lamppujen ja sulakkeiden vaihtaminen. Niitä koskee asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä. Siinä on yleinen vaatimus:

8 §. Käyttötyöt
Sähkölaitteiston käyttötyöt on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa. Tarvittaessa on noudatettava 4–6 §:n mukaisia menettelyjä.
Tavalliselle sähkönkäyttäjälle eli sähköturvallisuuslain mukaiselle maallikolle on sallittua tehdä normaalien kytkimen ja vastaavien ohjausta sekä sellaisia vaihtotöitä, jotka on tarkoitettu maallikoiden vaihdettavaksi. Näitä ovat mm. normaalien lamppujen ja tulppasulakkeiden vaihtaminen. Hehkulampun kanta ja tulppavaroke ovat hyvin vanhoja rakenteita ja ne eivät ole täysin kosketussuojattuja vaihtotilanteessa. Näiden käytöstä on kuitenkin hyvin pitkä kokemus ja sen takia ne ovat sallittuja. Kahvasulakkeiden vaihtaminen on sallittua vain ammattihenkilöille tai ammattihenkilön opastamille henkilöille. Asetuksen 4 – 6 § vaatimusten täyttäminen tarkoittaa, että asennus pitää tarvittaessa kytkeä jännitteettömäksi. Yksityiskohtaisempia vaatimuksia sulakkeiden ja lamppujen vaihdosta on standardissa SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus.

Eli vahtimestari voi vaihtaa lamppuja ja tehdä maallikolle sallittuja sähkötöitä, jos hän osaa ne tehdä.