Eri toimialojen vähähiilisyystiekartat perustuvat sähkön käytön lisäämiselle – sähkönkulutus kasvaa jopa 50%

Puhdas sähkö on ratkaisu eri toimialojen päästöjen vähentämiseen, ilmenee tänään julkistetuista energia-alan vähähiilisyystiekartasta. Eri toimialoja yhdistävä tiekarttatyö käynnistyi syksyllä 2019. Kyse on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimasta hankkeesta, joka kytkeytyy hallituksen asettamaan tavoitteeseen rakentaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

– Sähkön hiilineutraalius on ihan näkyvissä oleva skenaario jo nyt, kunhan investointiympäristö pysyy ennakoitavana poliittisten muutosten keskelläkin, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. – Sähkö oli vuoden vaihteessa 82%:sti päästötöntä, ja päästöt laskevat koko ajan. Tuulivoiman ja ydinvoiman osuuden kasvaminen mahdollistaa sen, että sähköntuotannon päästöt ovat marginaaliset jo vuonna 2030, Leskelä jatkaa.

Kuvateksti: Teollisuuden sähköistyminen toteutuu asteittain tulevina vuosikymmeninä. Voimakkaan sähköistymisen skenaario perustuu arvioihin sähkön kysynnän kasvusta. LÄHDE: Afry,Finnish Energy Low Carbon Roadmap 2020.

Teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen vähäpäästöisyys saavutetaan korvaamalla päästöllisiä energialähteitä sähköllä ja osin bioenergialla. Muutoksen seurauksena sähkön käyttö saattaa kasvaa jopa 50 prosentilla tulevina vuosina. Sähkön riittävyys edellyttää ennakoitavaa investointiympäristöä ja toimivia yhteispohjoismaisia energiamarkkinoita.

– Eri toimialojen tiekarttojen tekeminen rinnakkain auttaa hahmottamaan, että kuinka paljon sähköä tullaan tarvitsemaan, mutta niiden perusteella ei vielä rakenneta uutta tuotantoa tai siirtoyhteyksiä, Leskelä toteaa. – Investointipäätökset edellyttävät vuoropuhelua teollisuuden kanssa, että tiedämme missä sähköä tullaan käyttämään ja kuinka paljon, Leskelä jatkaa.

Lämmöntuotannon päästöjen väheneminen perustuu lähivuosina pääosin maa- ja metsätalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Hukkalämpöjen hyödyntäminen ja uudet kokeiluasteella olevat teknologiat, kuten geoterminen energia, tulevat kasvattamaan osuuttaan jatkossa ja vähentävät puupolttoaineiden käyttöä. Kaukolämpöjärjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuksia yläjäämäsähkön varastointiin lämpönä.

– Tuoreen arvion mukaan sähkön ja lämmön päästöt vähänevät nykyisellä ohjauksella 82% vuoteen 2035 mennessä, eli alle nielujen, toteaa Energiateollisuus ry:n ilmastoasiantuntija Jukka Makkonen. – Olemassa oleva energiansiirtoverkosto, eli lämpö- ja kaasuputket, yhdessä älykkäiden sähköverkkojen kanssa on meille suoranainen kansallinen etu vähennettäessä päästöjä. Vastaavaa yhdistelmää ei monesta maasta löydy, Makkonen jatkaa.

Koronakriisin vaikutus ilmastopäästöihin jäänee vähäiseksi, ja väliaikaisesti vähentyneet päästöt palaavat entiselle tasolleen talouden elpyessä. Tiekarttatyö on keskeinen lähtökohta arvioitaessa, miten ilmastokriisin asettamiin haasteisiin voidaan vastata. -Ilmastonmuutos on akuuteista kriiseistämme vakavin, Leskelä muistuttaa. – Sen muuttaminen edellyttää energiajärjestelmän perustavaa muutosta globaalisti. Tiekartat osoittavat, miten tämä muutos voidaan tehdä, vieläpä niin, että se uudistaa ja vahvistaa talouttamme. Energiateollisuus on innoissaan tästä mahdollisuudesta, ja yritykset ovat ottaneet sen osaksi strategiaansa ja toimintaansa, Leskelä jatkaa.

Lue lisää energia-alan vähähiilisyyden tiekartasta https://energia.fi/linjaukset/hiilineutraali_energia ja lataa tiekartta tästä.

Lisätietoja:
Jukka Makkonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry, 040 702 8634, twitter: @jukka_makkonen
Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry, 050 593 7233, twitter: @JukkaLeskelä

Energiateollisuus ry (ET) on   energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö ja STEK ry:n jäsenjärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Lähde: Energiateollisuus